PRE NÁŠ DOM

Kontakt

Pre náš dom, o. z.

Bojnická 18

831 04 Bratislava

www.prenasdom.sk

www.ozprenasdom.sk

Odber magazínu

Medzinárodná konferencia „TEPNY DOMU 2017“

Občianske združenie Pre náš dom a zapsaný spolek Pro náš dům, Vás srdečne pozývajú na 3. ročník Medzinárodnej odbornej konferencie Tepny domu 2017, ktorá sa uskutoční v dňoch 11. - 12. septembra 2017 v hoteli Holiday Inn v Brne.

 

 

CIEĽOM KONFERENCIE

Hlavným cieľom konferencie je prehĺbiť záujem verejnosti o stav, výhľad, spôsob a nevyhnutnosť riešenia problematiky obnovy tepien bytových domov. Budeme hľadať odpovede na otázky, ktoré nás sprevádzajú každý deň. Bude dostatok pitnej vody aj v budúcnosti? Ako zistíme, že pijeme skutočne kvalitnú pitnú vodu? Máme vo svojom dome naozaj zdravé prostredie? Aké hrozia riziká v zateplenom dome? Ako ochrániť svoj život, zdravie a majetok pred požiarom? Čo robiť s neplatičmi? Na tieto a ďalšie otázky budú odpovedať odborníci vo svojich odboroch.

PRE KOHO JE URČENÁ

Medzinárodná konferencia je určená všetkým subjektom na trhu bývania, ktorí majú záujem o nové informácie a trendy v oblastiach nielen obnovy a rekonštrukcií, ale aj rozšírenia si obzorov na poli legislatívnej a právnej.

Vítané sú všetky subjekty, zaoberajúce sa bývaním, či už z pozície správcu alebo vlastníka. Všetky subjekty si nájdu na konferencii odpovede na otázky v oblasti technických zariadení budov na medzinárodnej úrovni.

UDELENÉ ZÁŠTITY

Záštitu nad podujatím prevzali predseda vlády Slovenskej republiky Róbert Fico, predseda vlády Českej republiky Bohuslav Sobotka, Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR, Ministerstvo vnitra ČR a Jihomoravský kraj.

PREČO SA ZÚČASTNIŤ

Konferencia zameraná na obnovu TZB je jedinečná vo svojej odbornosti a prínosu širokej verejnosti ako v Českej, tak aj Slovenskej republike. Určená je nielen odbornej, ale rovnako aj laickej verejnosti, ktorá v bytových domoch býva. Je nevyhnutné vzdelávať verejnosť, aby sme dosiahli ekonomickú a energetickú úsporu, ale predovšetkým zvyšovali životnú úroveň obyvateľstva.

PROGRAM

Dvojdenný program sa skladá z troch blokov. Prvý blok je zameraný na pitnú vodu a odpady, druhý blok je venovaný vnútornému prostrediu v bytovom dome a posledný blok, ktorý bude prebiehať v doobedňajších hodinách druhého dňa, je venovaný bezpečnosti v dome. V každom bloku sa bude vyjadrovať  akademická obec, výrobcovia materiálu, odborníci v danej oblasti, ale tiež odborná verejnosť z pohľadu praktických skúseností. Na záver každého bloku bude moderovaný diskusný panel, kde budú prednášajúci zodpovedať otázky publika. Aktuálny program

ZDROJ INFORMÁCIÍ

Podrobný program nájdete na webových stránkach konferencie www.tepny-domu.eu/sk