PRE NÁŠ DOM

Kontakt

Pre náš dom, o. z.

Bojnická 18

831 04 Bratislava

www.prenasdom.sk

www.ozprenasdom.sk

Odber magazínu

Kľučka drhne, okno letí

Dovolil som si parafrázovať notoricky známy verš z Ebenovej Polednice. Pretože, keď kľučka cvakne, tak je to dobré a plne funkčné. Keď drhne, nechce ísť do krajnej polohy, nutnej pre správne otvorenie dverí či okna, potom je nevyhnutné zabrať silou. Keď sa k tomu pridajú hrdzavé pánty (napr. okno v kúpeľni s vysokou vlhkosťou), potom ide o kombináciu, kedy okno môže skutočne vyletieť. Kto niekedy prenášal krídlo okna, potom vie, že sa jedná o veľmi ťažký kúsok vybavenia bytu.

Ale poďme od začiatku. Kúpili sme si nové plastové okná a dvere za nemalé peniaze a očakávame, že budú na rozdiel od starých drevených, na večné časy. Dnes už vieme, že večné časy trvajú zhruba 20 rokov. U nás to bolo 23, než sa oknám dostalo zaslúženej starostlivosti. V prípade toho kúpeľňového išlo o výmenu oboch pántov a kompletného kovania, lebo pôvodný materiál bol natoľko hrdzavý, že už neplnil svoju funkciu a naozaj hrozilo, že okenné krídlo vypadne. Všetky ostatné okná vrátane vchodových dverí bolo nevyhnutné premazať, nastaviť a hlavne kompletne vymeniť tesnenie! Rozdiel v hluku z ulice pred a po výmene tesnenia bol výrazne vyšší. Stálo nás to nemalé peniaze, ale pocit, že po rokoch môžeme bez problémov otvoriť všetky okná, že v zime nebude prefukovať, že počas dažďa sa voda nedostane pod tesnenie do rámu, ten rozhodne za to stojí.
Čo povedať na záver? Niekoľko skúseností, ktoré sme získali, či si potvrdili:

  1. Prevencia je vždy lepšia než riešenie dôsledkov. Platí to rovnako pre zdravie ľudí aj pre „zdravie“ výplní otvorov. Preventívna prehliadka a nastavenie 1x za 3 roky nás ochráni pred potenciálnym rizikom väčších výdavkov za nové okná.
  2. Pri kúpe je nutné dbať v prvom rade na kvalitu. Keby sme mali okná so súčasných priemerných materiálov, boli by už dávno nefunkčné. Kto čaká, že najnižšia cena mu prinesie dlhú životnosť a plnú funkčnosť okien, mýli sa.
  3. Tesnenie, jeho kvalita a starostlivosť oňho, je rovnako dôležitá, či skôr dôležitejšia než počet komôr rámu okna.
  4. Technológie osadenia okna majú rozhodujúci vplyv na jeho funkčnosť, na tvorbu tepelných mostov a z toho vyplývajúcich rizík spojených s kondenzáciou vzdušnej vlhkosti.
  5. Pri výbere sa inšpirujte už hotovými realizáciami. Choďte sa presvedčiť do konkrétneho domu, ako sa im žije po 5 – 7 rokoch fungovania výplní otvorov. Pýtajte sa na problémy aj na pozitívne skúsenosti. Okná si kupujeme na dlhú dobu a chceme, aby nás tzv. „prežil

 

Autor: Ing. Vladislav Hrdlička
Pro náš dům, z.s.