PRE NÁŠ DOM

Kontakt

Pre náš dom, o. z.

Bojnická 18

831 04 Bratislava

www.prenasdom.sk

www.ozprenasdom.sk

Odber magazínu

Kvalitná obnova balkónov a loggií

Balkón a loggia sú jedny z najkritickejších častí stavby nielen pri bytových domoch. Pôsobia tu všetky možné poveternostné vplyvy ako vietor, hnaný dážď, sneh, veľké zmeny teplôt. A zároveň sú tieto miesta konštrukčne veľmi komplikované. Stretávajú sa tu vodorovné a zvislé konštrukcie. Striedajú sa rôzne materiálové vrstvy. Nachádzajú sa tu atypické detaily ako kúty, rohy, odkvapové plechy, prestupy pre dažďové chrliče, napojenia a prechody medzi rôznymi konštrukciami a materiálmi.

Napriek všetkým týmto aspektom sa na obnovu balkónov a loggií ešte stále pozerá ako na miesto, kde sa dá ušetriť. Pri obhliadkach bytových domov sa častokrát stretávame so stavom, že už takmer celý vonkajší obal je obnovený. Obvodový plášť je zateplený, rovnako strecha kompletne zrekonštruovaná, otvorové konštrukcie vymenené za nové. Naopak balkóny a loggie zostávajú buď neobnovené, alebo iba čiastočne rekonštruované. Problémy so zatekaním balkónov a loggií má podľa našich skúseností 70% novostavieb a 90% obnovených budov. Takže iba 10% budov je obnovených kvalitne a 50% balkónov a loggií je stále neobnovených.

Najzásadnejší problém vidíme v pokusoch o rekonštrukciu a nie výmenu pôvodného zábradlia a takisto v nedostatočnej odbornosti pri výmene podláh. Po desiatkach rokov skúseností s obnovou bytových domov jednoznačne zastávame názor, že pôvodné oceľové zábradlie už nespĺňa svoju funkciu, je v kritických miestach skorodované, v niektorých prípadoch až nebezpečné. Často výška pôvodného zábradlia nevyhovuje dnešným požiadavkám. Takmer vo všetkých prípadoch je kotvené z vrchu balkónovej dosky a „prepicháva“ tak hydroizolačné vrstvy.

Investícia do nového zábradlia je určite kvalitnejšia a v konečnom dôsledku aj ekonomickejšia cesta. Výmena zábradlia je v procese obnovy balkóna a loggie jedna z najdôležitejších úloh.  Práve preto sme sa rozhodli zriadiť zámočnícku dielňu a realizovať tak na našich stavbách túto činnosť priamo bez subdodávok. Dnešné možnosti nám dovoľujú vybrať si z rôznych materiálových a takisto dizajnových riešení. Naša firma štandardne dodáva hliníkové zábradlia, ktoré majú oproti oceľovým vyššie zriaďovacie náklady. Sú ale estetické a bezúdržbové. Z dlhodobého hľadiska teda aj ekonomicky výhodnejšie. To isté platí aj o nerezovom zábradlí. Kvalitné zábradlie by malo byť v prvom rade bezpečné, tento parameter najlepšie preukáže certifikát od nezávislého skúšobného ústavu. V žiadnom prípade by nemalo byť kotvené z vrchu dosky, ale z jej čela alebo zo spodku. Jedine tak sa na balkóne či loggii zabezpečí celistvá hydroizolačná vrstva bez jej prepichnutia stĺpikom.

To ale nie je jediná dôležitá zásada pri izolovaní balkónovej dosky. Poruchy hydroizolácie sa v drvivej väčšine neprejavujú v ploche dlažby, ale v detailoch ako sú kúty, hrany, prechody medzi podlahou a stenou, detaily pri oplechovaní. Jeden z najvážnejších problémov je nerešpektovanie pohybu medzi podlahou a stenou  pri samonosných loggiách, ktoré vedú k porušeniu izolačnej vrstvy. Pri hydroizolácii balkónových a loggiových dosiek používame výhradne izoláciu AQUA BLOCKER, ktorá je tekutá a po nanesení sa z nej stane trvale pružná „guma“. Izolačná vrstva sa teda neporuší ani pri vzniku trhlín v potery, či pri pohyboch medzi doskou a stenou.

Všetky tieto poznatky nás doviedli ku konečnému konštatovaniu:

„Jediná správna cesta pri obnove balkónov a loggií je komplexná obnova zahŕňajúca odbornú výmenu zábradlí a kvalitnú výmenu podlahových vrstiev“.

 

Ing. Roman Vlnka
MONTY Pro, spol. s r. o.
www.zateplenie.sk