PRE NÁŠ DOM

Kontakt

Pre náš dom, o. z.

Bojnická 18

831 04 Bratislava

www.prenasdom.sk

www.ozprenasdom.sk

Odber magazínu

Editoriál

Vážené čitateľky, vážení čitatelia,

V tomto čísle prinášame ďalšie množstvo informácií, ktoré sa týkajú problematiky bytových domov. Verím, že aj vy nájdete v tomto bulletine aspoň jeden článok, ktorý vám pomôže pri práci so správou vášho domu.

Veľmi často počujem o nezávislých subjektoch, o nezávislosti a kladiem si otázku, môže nezávislosť existovať? Podľa mňa nie!

Nezávislosť je ako pojem často zneužívaná. Vďaka tomu počúvame, že stavebný dozor realizovala spoločnosť úzko spojená s dodávateľom materiálu či stavebných prác. Že špecialista je úzko spojený s projekčnom kanceláriou a pod. Poznáte aj vy podobný príklad? Následkom takýchto nezávislých aktivít je v množstve prípadov neprimeraná cena, zle zrealizovaná práca a vďaka tomu zvýšené náklady.

Aj naše združenie chce byť nezávislé a transparentné. Sme nezisková organizácia, aj napriek tomu musíme vytvárať finančné prostriedky pre svoju prácu a napĺňanie našich cieľov. Všetci, kto sa na našich podujatiach zúčastňujete, viete, že verejne informujeme vďaka komu, resp. z akých finančných zdrojov, sú naše akcie realizované.

Áno, sme do značnej miery závislí na spoločnostiach, ktoré sú ochotné investovať v prvom rade do vzdelávania. Neskrývame však, že ani tieto spoločnosti si nemôžu dovoliť podporovať čisto charitatívnu činnosť a veria, že ich finančné prostriedky vložené do našej činnosti, sa vrátia v podobe zákaziek, ktoré získajú vďaka tomu, že uspejú vo výberových konaniach, do ktorých ich pozvete.

Počas pätnástich rokov existencie projektu, sme ani raz nespolupracovali s partnerom na províznom systéme. Ten je totiž jedným zo smutných úkazov závislosti. Samozrejme definujeme pravidlá pre každého. Vďaka tomu nemáme potrebu niekoho zvýhodňovať. To je naša závislá nezávislosť, ktorá garantuje čo najväčšie množstvo neskreslených a nezávislých informácií.

Priznám sa, že najradšej by sme boli závislí od vás. Od vás, ktorým informácie, poradenstvo a všetky naše služby prinášame. Je to o silnej členskej základni. O tom si môžete prečítať aj v jednom z článkov tohto čísla.  

Všetkým prajem čo najkrajšie obdobie a teším sa na našu ďalšiu spoluprácu.

Ing. Petr Němec
Predseda občianskeho zduženia Pre náš dom