PRE NÁŠ DOM

Kontakt

Pre náš dom, o. z.

Bojnická 18

831 04 Bratislava

www.prenasdom.sk

www.ozprenasdom.sk

Odber magazínu

Dobrý pocit z čistých fasád

Údržba fasád a ich pravidelné čistenie sú úkonom, ktorý budeme musieť akceptovať a zahrnúť do aktivít starostlivosti a správy objektov. V tomto smere je nutná osveta, keďže finančné náklady znášajú najmä vlastníci bytov. V tom lepšom prípade už majú splatené úvery a čelia ďalším výdavkom v súvislosti s očistením fasády. Cyklus obnovy fasády prebieha najčastejšie v horizonte 10 – 15 rokov, a jeho odkladaním sa môžu prejaviť ďalšie nedostatky povrchovej úpravy: lokálne poškodenia, olupovanie povrchovej úpravy, trhliny, zatekanie. Ak je fasáda „len“ špinavá, dá sa jej pomôcť dosť ľahko – umytím a prefarbením. Ak má vážnejšie poruchy, aj rozsah opráv musí byť väčší.


VŽDY ZAČÍNAME UMYTÍM FASÁDY

Najčastejším problémom starých fasád je zaprášenie fasád, vyblednutie farieb a rozvoj rias na miestach so slabým prístupom slnečného žiarenia. V praxi často vidíme bytové domy, ktoré majú problém s jednou alebo dvoma stranami, zatiaľ čo zvyšné dve sú ako nové. Korešponduje to s poznatkom, že výskyt rias nie je viazaný na zateplenie ako konštrukčnú vrstvu, ale je podmienené vytvorením vhodných životných podmienok na zatienených plochách. Dlhoročné skúsenosti v tejto oblasti vedú k záverom, že včasným odstránením rias z povrchu je možné zabrániť škodám väčšieho rozsahu, keď mikroorganizmy (najmä huby) výraznejšie prerastajú do prefarbenej omietky, spôsobujú zmenu pigmentu a degradáciu povrchu. Riešením je údržba fasády v podobe umytia, najčastejšie s pridaním fungicídneho prostriedku. Na spomenutom princípe funguje aj protiplesňový náter Baumit FungoFluid. Aplikuje sav dvoch vrstvách, aby sa maximalizoval jeho účinok. Prostriedky na čistenie fasád a odstraňovanie rias predstavujú riešenie problému pomocou chémie, ich účinok je viditeľný ihneď, ale ochrana fasády pred opätovnými prejavmi závisí od konkrétnej lokality, výskytu zrážok, blízkosti zelene a podobne.

OPTICKÁ SANÁCIA S BAUMITOM

Optická sanácia fasád je pojem, ktorý znamená viditeľnú zmenu parametrov fasády, pokiaľ ide o jej farebnosť a čistotu. Po odstránení rias z povrchu fasády (po umytí fasády) je spravidla nutné obnoviť aj farebný náter podkladu. Teraz je čas na dobré rozhodnutie, pretože práve farebný náter rozhoduje o tom, či budúca ochrana fasády bude na štandardnej alebo najvyššej úrovni. Odpoveďou spoločnosti Baumit na ochranu fasády pred riasami je inovatívny minerálny náter Baumit NanoporColor s aktívnou fotokatalýzou. Zatiaľ čo fungicídne prísady sa z materiálov vytrácajú, fyzikálny princíp fotokatalýzy je časovo neobmedzený. Ak tento fyzikálny jav aplikujeme na farbu, potom za pomoci fotokatalýzy dochádza k odstraňovaniu znečistenia a mikroorganizmov aktívnym prístupom samotného materiálu. V štruktúre farby je prítomný fotokatalyzátor oxid titaničitý, ktorý sa aktivuje pôsobením slnečného žiarenia a rozkladá organické znečistenie na oxid uhličitý, vodu a chemicky neaktívne látky. Fasády sú tak chránené oveľa dlhšie! Môžeme sa oprieť o svoje poznatky z oblasti fasád, kde omietku Baumit NanoporTop s využitím nanotechnológie a fotokatalýzy používame už od roku 2007. Farba Baumit NanoporColor má vysokú kryciu schopnosť a je kompatibilná s celou  škálou podkladov: aj staré akrylátové omietky (často s ryhovanou štruktúrou) je možné prefarbiť tak, aby ich odolnosť voči znečisteniu bola oveľa vyššia.          

STIERKA JE VIAC AKO FARBA

Čistenie fasád a obnova ich farebnosti je trend, ktorý treba privítať , pričom ide o vyjadrenie trvalého záujmu vlastníkov o technický stav domu a snahu o jeho pekný vzhľad. Farebný náter však nie je všeliek na celú škálu technických problémov. Staršie fasády sú často popraskané, napríklad na miestach, kde absentuje alebo je poškodená sklotextilná mriežka. Nevhodný spôsob lepenia izolačných dosiek, zatekanie do fasády vplyvom nesprávnych detailov alebo teplotné namáhanie takisto prispievajú k rozvoju trhlín. Tie môžu mať rôznu lokalizáciu, početnosť alebo šírku: vždy je potrebné diagnostikovať ich pôvod, aby bolo možné zodpovedne navrhnúť spôsob sanácie. Stierky sa aplikujú väčšinou v hrúbke okolo troch milimetrov a spolu s armovacou mriežkou vytvárajú na povrchu tepelnoizolačného systému novú potrebnú ochranu voči poveternostným vplyvom. Fasáda je povrchovo spevnená, hydrofobizovaná a so zabudovaním všetkých profilov, ktoré zodpovedajú súčasným požiadavkam a štandardom.

UŠETRITE JEDEN KROK

Pri použití stierky sa nezvyšuje tepelnoizolačná schopnosť steny a nemožno predpokladať zvýšenie tepelnoizolačnej funkcie zateplenia. Jej úlohou je „len“ predĺžiť životnosť zateplenia a obnoviť krásu povrchovej úpravy. V takomto prípade je efektívnosť pracovných postupov veľmi dôležitá z hľadiska pomeru ceny a výkonu. Použitím stierky Baumit StarContact White ušetríte jeden krok v podobe nanášania penetračného náteru! Povrchovú úpravu na akejkoľvek materiálovej báze je možné naniesť priamo na stierku, pričom jednoduchosť spracovania zostáva zachovaná a takisto aj bezchybný, rovnomerne štruktúrovaný vzhľad omietky. Na cene materiálu záleží, a teraz máte možnosť ušetriť na penetrácii fasády (základnom náteri). Navyše, pri súčasnom nedostatku kvalifikovaných pracovníkov je úspora pracovných postupov viac  ako vítaná. Baumit StarContact White je biela lepiaca zmes na lepenie a stierkovanie izolačných dosiek a takisto na revitalizáciu starších zateplení. Len si predstavte: pôvodnú zašpinenú ryhovanú akrylátovú omietku môžete zmeniť na úplne novú s bezpečnejšou škrabanou štruktúrou a samočistiacou schopnosťou omietky Baumit NanoporTop.

PROFIT Z ČISTÝCH FASÁD

Odkladanie starostlivosti o fasádu sa teda neoplatí. Ako prví pochopili tento trend developeri a majitelia komerčných objektov, u ktorých špinavá fasáda znamená „zlú adresu“, neatraktívnosť priestorov pre nájomcov, problémy s obyvateľmi. Čistenie fasády má byť štandardnou súčasťou údržby a v spomenutom prípade prináša majiteľom nehnuteľností aj finančný profit z fungujúcich prevádzok a ľudí, ktorí chcú tráviť čas v príjemnom a čistom prostredí. Údržba fasády je však dôležitá aj pre vlastníkov bytov, nakoľko nevyhnutnými zásahmi predlžujú životnosť zateplenia. To sa skracuje najmä zatekaním do fasády, ktoré navyše znižuje účinnosť vrstvy tepelnej izolácie. Čo je mokré, to neizoluje, a prestierkovanie vytvára ochranný plášť fasády vo väčšej hrúbke ako náter. Samotná stierka má minimálne tri milimetre a povrchová úprava ďalšie dva. Päť milimetrov tých najkvalitnejších fasádnych Baumit materiálov je istota, na ktorú sa môžete spoľahnúť. 

 

Baumit, spol. s r.o.
Žižkova 9
Bratislava 811 02
Tel.: 02/59 30 33 11
e-mail: office@baumit.sk