PRE NÁŠ DOM

Kontakt

Pre náš dom, o. z.

Bojnická 18

831 04 Bratislava

www.prenasdom.sk

www.ozprenasdom.sk

Odber magazínu

Bude dostatok pitnej vody aj v budúcnosti?

Na túto otázku budú v rámci konferencie Tepny domu, ktorá sa uskutoční 11. - 12. septembra 2017 v Brne, hľadať odpovede zástupcovia z radov akademickej obce aj odborníci z praxe, ktorí sa venujú problematike vnútorného prostredia v bytových domoch.

Dvojdenná konferencia bude rozdelená do troch tematických blokov. Prvý deň konferencie sa ponesie v duchu skúmania moderných možností úspor pitnej vody a jej skvalitňovania, efektívneho využitia odpadových vôd a zaistenia tichých rozvodov v bytovom dome. V prvom prednáškovom bloku vysloví prednášku vedúci ústavu TZB, VUT Brno doc., Ing. Jiří Hirš, CSc., na tému Bude dostatok pitnej vody aj v budúcnosti? Pomoc ponúka internet vecí.

Kvalitu pitnej a teplej vody ovplyvňujú aj materiály použité na vnútorné vodovody a ich pravidelná údržba. V rámci prednášky, ktorú vysloví riaditeľ Krajskej hygienickej stanice JMK Ing. Miroslav Staněk, bude pozornosť venovaná otázkam: ako môžu obyvatelia bytových domov ovplyvniť kvalitu pitnej vody a aké požiadavky musia byť dodržané z hľadiska legislatívy. Reč bude tiež o možných rizikách spôsobených výskytom baktérie legionella v teplej vode.

V rámci druhého bloku sa bude diskutovať na tému vnútorného prostredia v bytovom dome. Odborným garantom tejto sekcie je prof. Dušan Petráš zo Slovenskej technickej univerzity v Bratislave, ktorý sa vo svojej prednáške bude venovať súčasným Trendom pri znižovaní energetickej náročnosti pri obnove budov.

Dôležitou súčasťou väčšiny domov je taktiež výťah. Jedna z prednášok zoznámi poslucháčov s novými a prísnejšími povinnosťami prevádzky výťahov, ktoré vstúpia do platnosti od 1. septembra 2017 (podľa ČSN EN 81 – 20). Dobré prostredie vytvárajú aj ľudia bývajúci v dome. Problematike vzťahov medzi nimi sa bude venovať Ing. Martin Hanák, metodik Zväzu českomoravských bytových družstiev.

Aké hrozia riziká v zateplenom dome, pokiaľ nezmeníme svoje správanie? Ako ochrániť svoj život, zdravie a majetok pred požiarom? Čo sa dá robiť s neplatičmi? To sú otázky druhého dňa a zároveň tretieho bloku konferencie. V tomto bloku odznie prednáška riaditeľa odboru prevencie a kriminality Ministerstva vnútra ČR – JUDr. Tomáša Koníčka, ktorý predstaví európsky projekt Domovník - preventista. O predchádzaniu hrozbám požiaru bude prednášať kapitán brnenských Hasičských záchranných zborov Ing. Luděk Vrána.

Nielen na tieto, ale aj ďalšie otázky budú odpovedať odborníci vo svojich odboroch pod záštitou predsedov vlád Slovenskej a Českej republiky, Ministerstva pro místní rozvoj ČR, Ministerstva průmyslu a obchodu ČR, Ministerstva vnitra ČR a Jihomoravského kraje.

V odkaze nájdete podrobný program konferencie.  

Konferenciu organizuje zapsaný spolek Pro náš dům spoločne so združením Pre náš dom, s cieľom prehĺbiť záujem verejnosti o nutnosť riešenia problematiky obnovy tepien bytových domov.

www.tepny-domu.eu/sk | www.prenasdom.sk | info@prenasdom.sk |